Điều khoản

Chấp Thuận Các Điều Khoản

Thỏa thuận Sử dụng này (Thỏa thuận) được áp dụng với tất cả các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp, thông qua bất kỳ kênh nào, và bất kỳ phiên bản dành riêng cho từng quốc gia hoặc ngôn ngữ cụ thể (gọi chung là Mạng lưới). Hơn nữa, khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thuộc Mạng lưới, bạn cũng sẽ phải tuân theo các hướng dẫn hoặc quy định được áp dụng riêng cho các dịch vụ đó, có thể được thay đổi theo thời gian. Tất cả những hướng dẫn hoặc quy định kể trên đều tham chiếu theo thỏa thuận này.Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng tải các thay đổi trên Mạng lưới và việc tiếp tục sử dụng Mạng lưới sau các đăng tải như thế được coi là bạn đã thừa nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được sửa đổi.

Nghĩa Vụ Đăng Ký

Để sử dụng Mạng lưới, bạn có thể không cần phải đăng ký làm thành viên (“Thành viên”). Tuy nhiên, khi là Thành viên, bạn sẽ có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ khác nhau mà người truy cập thông thường không được quyền truy cập, một vài trang trong số đó cho phép bạn và các Thành viên khác tương tác với nhau. Nếu bạn muốn đăng ký làm Thành viên, vui lòng hoàn tất mẫu đăng ký . Bạn đồng ý cung cấp (a) các thông tin đầy đủ, đúng, chính xác và hiện hành được mẫu đăng ký khuyến nghị và (b) duy trì và cập nhật những thông tin trên nhằm đảm bảo sự đúng đắn, chính xác, hiện hành và đầy đủ tại mọi thời điểm. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật đối với mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đới với tất cả các hoạt động thực hiện bằng tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi khi có bất kỳ sự sử dụng trái phép nào đối với tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ lỗ hổng an ninh nào. Nếu bất kỳ thông tin nào được bạn cung cấp trong mẫu đăng ký không đúng, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, hoặc nếu chúng tôi có các cơ sở hợp lý để tin vào điều đó, chúng tôi có quyền nghi ngờ hoặc hủy bỏ tư cách thành viên mà không cần phải xem xét bất kỳ quyền lợi nào của bạn về hoàn trả các chi phí đã nộp và từ chối công nhận thành viên trong tương lai. Nếu chúng tôi có nguyên nhân hợp lý để tin rằng bạn đã đăng ký cho ai khác ngoài bạn, chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan điều tra thi hành pháp luật từ những sai phạm kể trên và sẽ có quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, để công bố bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp có liên quan đến việc đăng ký nói trên. Chúng tôi đưa ra những nỗ lực thiện chí nói trên nhằm cấm việc đăng ký Thành viên, và sẽ không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, từ trẻ em dưới 13 tuổi. Thêm vào đó, vui lòng chú ý rằng chúng tôi đã thiết lập các khu vực nhất định trên Mạng lưới có chứa các nội dung dành cho người lớn. Bạn cần phải từ đủ 18 tuổi để truy cập và xem các khu vực nói trên.

Phí

Chúng tôi bảo lưu quyền tại bất kỳ thời điểm nào để tính phí truy cập nội dung Mạng lưới hoặc các dịch vụ hoặc từng phần của toàn thể nội dung Mạng lưới hoặc dịch vụ tồn tại. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí truy cập bất kỳ nội dung Mạng lưới hoặc dịch vụ nào, hoặc toàn thể Mạng lưới, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý trước về việc thanh toán các chi phí này từ bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không đồng thuận với các chi phí, bạn sẽ không có quyền truy cập vào các nội dung hoặc dịch vụ phải thanh toán.

Sửa chữa

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa chửa hoặc ngưng, tạm thời hoặc dài hạn, Mạng lưới (hoặc bất kỳ phần nào của nó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều này với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Quy Định Của Mạng Lưới

Dưới đây là những quy định cơ bản được áp dụng cho Mạng lưới và bạn đồng ý tuân theo. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Mạng lưới, hoặc nếu chúng tôi có các cơ sở hợp lý để tin vào điều đó, chúng tôi có quyền, thêm vào đó theo đuổi bất kỳ hoặc tất cả biện pháp pháp lý có thể, nhằm khước từ quyền truy cập của bạn vào Mạng lưới, để nghi ngờ hoặc hủy bỏ tư cách thành viên mà không cần phải xem xét bất kỳ quyền lợi nào của bạn về hoàn trả các chi phí đã nộp và từ chối công nhận thành viên trong tương lai. Bạn đồng ý không sử dụng Mạng lưới nhằm.
1-Tải lên, lưu trữ, đăng tải, gửi thư điện tử hoặc hơn nữa là phát tán bất kỳ:
(a) tài liệu nào không chính xác, bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, làm nhục, phỉ báng, coi thường, khiêu dâm, xâm hại danh dự, xâm phạm bí mật đời tư cá nhân, gây thù hận, phân biệt chủng tộc, tung tin đồn hoặc hơn nữa là chống đối.
(b) tài liệu bạn không có quyền phát tán dưới bất kỳ pháp luật được áp dụng nào hoặc dưới các quan hệ hợp đồng hoặc ủy quyền
(c) tài liệu vi phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác thuộc về bất kỳ bên nào
(d) quảng cáo, tài liệu quảng bá, thư rác, thư gửi hàng loạt, thư chuỗi, kinh doanh đa cấp, hoặc bất kỳ dạng thức quảng cáo khác, trừ trường hợp được đặc biệt cho phép.
(e) tài liệu có chứa các virus phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính khác, các tập tài liệu hoặc chương trình được thiết kế nhằm cản trở, phá hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.
2-Kết nối một cách trái phép (như là, bằng các phương tiện khác hơn so với công nghệ được cung cấp bởi chúng tôi) với môi trường cộng đồng mà chúng tôi cung cấp cho quý Thành viên của chúng tôi sử dụng trên Mạng lưới hoặc tạo điều kiện cho các kết nối trái phép kể trên thông qua việc cung cấp các phần mềm hoặc mã máy tính được thiết kế đặc biệt để cho phép một người dùng thực hiện các kết nối trái phép kể trên với môi trường cộng đồng.
3-Sao chép, sửa chữa, tạo một sản phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu, đảo ngược lắp ráp hoặc hơn nữa là cố gắng phát hiện các mã nguồn của công nghệ hoặc các phần mềm khác được chúng tôi cung cấp thông qua Mạng lưới.
4-Mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào tuyên bố mạo danh hoặc hơn nữa là gây nhầm lẫn giữa bản thân bạn với một cá nhân hoặc tổ chức khác.
5-Giả mạo tiêu đề hoặc hơn nữa là sửa đổi các định dạng để che dấu nguồn gốc của bất kỳ tài liệu nào được lan truyền thông qua Mạng lưới.
6-Làm cản trở mạch hội thoại thông thường, tạo màn hình để lướt nhanh hơn những người dùng khác cùng Mạng lưới có thể đánh máy (như là “spam”), hoặc hơn nữa là có hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của người dùng khác liên quan đến việc tham gia trao đổi trên thực tế.
7-Can thiệp hoặc làm gián đoạn Mạng lưới hoặc các máy chủ và thiết bị máy tính hoặc các mạng kết nối với Mạng lưới, hoặc bất tuân bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc chính sách của các mạng kết nối với Mạng lưới
8-Tiến hành, hỗ trợ, tham gia hoặc phát tán tấn công từ chối dịch vụ, khai thác bất kỳ lỗ hổng tài liệu hoặc phi tài liệu nào của Mạng lưới và các thiết bị máy tính hoặc kết nối mạng thành phần của nó, hoặc hơn nữa là tiến hành, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ hành động phá hoại nào nhắm vào Mạng lưới hoặc Internet nói chung.
9-Cố gắng giành quyền truy cập vào các khu vực bí mật của DWM hoặc của các người dùng Mạng lưới khác
10-Vi phạm pháp luật hoặc các quy định của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
11-Theo dõi hoặc hơn nữa là quấy rối người khác
12 -Xâm hại trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết lập liên lạc bất hợp pháp với trẻ vị thành niên (dù trong hoặc ngoài Mạng lưới).
13-Thu thập, đánh chặn hoặc sử dụng tên của các thành viên; thu thập, đánh chặn hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác thuộc Mạng lưới; hoặc thu hút hoặc cố gắng phát hiện mật khẩu, tên thành viên của người dụng hoặc các đăng ký khác hoặc các thông tin sử dụng mà không được sự thừa nhận và đồng thuận của họ.
14-Thúc đẩy hoặc cung cấp các hướng dẫn hoặc thông tin về cách thức thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp hoăc các hoạt động nhằm phá hoại Mạng lưới, thúc đẩy xâm hại hoặc gây thương tích, hoặc thúc đẩy bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào hoặc hành vi nhằm xâm hại hoặc phá hoại Mạng lưới hoặc Internet nói chung;
15-Cung cấp tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn (hoặc để che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn, hoặc sở hữu chủ của các tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn) đối với bất kỳ tổ chức nào bị Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam coi là tổ chức khủng bố nước ngoài
16-Lưu trữ bất kỳ thông tin nào hoặc sử dụng bất kỳ trang mạng nào hoặc thư mục được tạo, bao gồm bất kỳ hồ sơ thành viên nào hoặc đăng tải hoặc đối với một khu vực công cộng, trong hoặc thông qua Mạng lưới như một phương tiện lưu trữ để tải từ xa hoặc như một cửa vào hoặc dấu hiệu đối với trang mạng khác, dù trong hoặc ngoài Mạng lưới.
Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không kiểm duyệt tài liệu trước khi đăng hoặc phát tán trên Mạng lưới. một cách cụ thể, chúng tôi không thực hiện kiểm tra lý lịch hoặc hơn nữa là kiểm duyệt thành viên vì lý do tội phạm hoặc tội phạm tình dục bị kết án. vui lòng thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp nhằm gia tăng cảnh giác với các rủi ro có thể xảy ra liên quan tới việc gặp gỡ những người bạn đã gặp thông qua việc sử dụng các dịch vụ của mạng lưới. Chúng tôi và những người được chúng tôi ủy quyền vẫn có quyền (nhưng không bao gồm nghĩa vụ) tùy theo quyết định của chúng tôi để xem xét và chỉnh sửa, xóa bỏ hoăc từ chối đăng tải bất kỳ tài liệu nào được cung cấp để hiển thị hoặc đặt trên Mạng lưới, bao gồm nhưng không giới hạn với tin nhắn, hồ sơ, hình ảnh, thông tin cá nhân và đánh giá. Không giới hạn nêu trên, chúng tôi và những người được chúng tôi ủy quyền vẫn có quyền gỡ bỏ bất kỳ tài liệu nào vi phạm Thỏa thuận này, được chúng tôi tin tưởng với thiện chí có thể gây ra trách nhiệm cho chúng tôi, hoặc chúng tôi cho là bị phản đối. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể bảo quản các tài liệu và có thể công bố các tài liệu nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng với thiện chí rằng việc bảo quản hoặc công bố là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý; (b) thi hành Thỏa thuận này; (c) phúc đáp các khiếu nại về bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền lợi của bên thứ ba; hoặc (d) trong phán quyết duy nhất của chúng tôi nhằm bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi, những người dùng và thành viên của chúng tôi hoặc công chúng.

Bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi khẳng định đầy đủ chính sách của chúng tôi có liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý thông tin được thu thập tự động hoặc bạn tự nguyện cung cấp.

Cung cấp

Thông qua các khu vực nhất định của Mạng lưới mà bạn đăng tải, tải lên hoặc cung cấp tài liệu (“Cung cấp”) cho phép người dùng khác được xem hoặc xem Cung cấp của người dùng khác (như là cộng đồng, diễn đàn, thông tin cá nhân, hồ sơ Thành viên, phòng thảo luận hoặc phòng hội nghị truyền hình). Bằng việc thực hiện Cung cấp, bạn (a) đương nhiên cho phép chúng tôi và các liên kết của chúng tôi và những người được cấp phép được quyền miễn tiền bản quyền, lâu dài, không thể thu hồi, không độc quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, thực hiện công khai và hiển thị và phát tán nội dung của Cung cấp (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn cầu và/hoặc kết hợp với các công tác khác trong nhiều dạng thức, phương tiện, công nghệ hiện tại hoặc được phát triển về sau, (b) cho phép bất kỳ người dùng nào của Mạng lưới được truy cập, xem, lưu trữ, hoặc sao chép Cung cấp với mục đích cá nhân của người dùng đó, và (c) đại diện và bảo đảm rằng việc chúng tôi và các liên kết của chúng tôi và những người được cấp phép đăng tải công khai và sử dụng Cung cấp của bạn sẽ không vi phạm hoặc trái với quyền lợi của bên thứ ba nào.

Giao dịch với các nhà quảng cáo

Việc giao thiệp hoặc giao dịch của bạn, hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi, với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Mạng lưới, bao gồm thanh toán và vận chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoăc các đại diện có liên quan đến các giao dịch như thế, chỉ liên quan giữa bạn và các nhà quảng cáo nói trên. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh là kết quả của những giao dịch kể trên hoặc là kết quả từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo trên Mạng lưới.

Các liên kết

Việc chúng tôi cung cấp các đường dẫn đến các trang hoặc địa điểm không thuộc Mạng lưới là hoàn toàn vì sự thuận tiện của bạn và không mang ý nghĩa xác nhận của chúng tôi về các trang hoặc địa điểm nói trên hoặc nội dung của chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc đường dẫn được tìm thấy tại các trang hoặc địa điểm không thuộc Mạng lưới, hoặc với bất kỳ giao dịch nào được thực hiện tại hoặc thông quá bất kỳ trang hoặc địa điểm không thuộc Mạng lưới được liên kết.