Giới thiệu owelkin
Owelkin là mạng xã hội dành cho cộng đồng LGBTQ nơi bạn có thể kết nối mọi người với bạn bè chia sẻ và lưu lại những khoảng khoắc ý nghĩa trong cuộc sống.

NHIỆM VỤ


Được thành lập vào năm 2016, nhiệm vụ của Owelkin là kết nối cộng đồng những người đồng tính cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở hơn. Mọi người sử dụng Owelkin để kết nối với bạn bè và gia đình, để khám phá những điều mới mẻ, chia sẻ và thể hiện những gì quan trọng đối với họ.